Poesia: um Bem Comum

Neste Dia das Letras Galegas estivemos na rua a recolher as palavras da gente. Depois, redigim um poema com todos os contributos. O poema é realmente do povo. O desafio do dia era fomentar a participaçom e criarmos um poema; no projecto assembleario espertamonforte! o desafio é fomentar a participaçom e criarmos um futuro. O primeiro foi um sucesso; o segundo, depende de Monforte.

Mais o próprio poema nom podia ser de carácter político, tinha de ser universal, de todos, por todos e para todos. Portanto, evitei empregar as poucas referências à política que forom propostas polos monfortinos: alguém escreveu que “a Monforte falta-lhe umha piscina pública” e, mesmo se em espertamonforte! concordamos com esta ideia, nom a utilizei.

O poema tem licença Creative Commons, Atribuiçom-CompartilhaIgual (CC BY-SA). Vem da gente e tem a licença da gente. É umha pequena peça de cultura para cuidarmos em comum.

O poema é o reflexo das palavras da gente da rua neste Dia das Letras Galegas, e o idioma encaixa bem com o povo. Este dia nom vem das alturas, com homenagens e cousas finas; a parte importante está nas nossas próprias bocas: para nos inspirarmos a falar, a criar e a encher as nossas bocas com palavras lindas, a falar mais e melhor, nom só neste dia, mais em todos os dias do ano. As letras galegas som para nós e por nós.

Mesmo se o poema nom podia ser político, acabei-no com umha pequena invocaçom –“espertar por fim!”– porque isto é mais do que política.

Sim, eu participo em espertamonforte! porque quero um futuro digno, preciso de um futuro e precisamos de umha nova maneira de fazer e participar no político. É certo que estamos a viver um tempo de mudanças, um tempo novo de crises e oportunidades. O que figermos com este tempo é a nossa decisom: é tempo de espertarmos.

Nun val,
nunha cesta de flores e monte
Entre a brétema mais agarimosa
onde unha fermosa vexetación
florece para que a xente vexa a súa beleza
na terra do inicio e do fin,

neste xardín nacía un río,
un río bonito
para regar un paraíso:
unha bágoa que nos chora desde o pasado,
un camiño de auga e ledicia,
lembranza de infancia,
con recunchos de historia
e pingas de humanidade,
onde transcorren os soños dos monfortinos
nas noites en que as súas augas
se remuiñan e golpean
lentamente nas ribeiras.

Monforte é auga
O pobo ten cor especial:
Persoas amábeis
Persoas agradábeis
xente boa que hai que coidar.
Entre eles xorde
un castelo no monte de San Vicente,
dende alí ves a cidade do leste até o occidente:
o sentimento do meu corazón
o meu referente de cidade acolledora
espiñas de escambrón,
cidade pequena, fermosa,
tranquila, de beleza inigualáble
cidade de gatiños e poemas
de paisaxes bonitas
cidade con encanto
unha pasada de cidade
un contraste de temperaturas
unha suma/resta, un tecer/destecer que esmorece
de futuro totalmente incerte
O meu pobo, de sempre.
Somos de auga
nesta terra do inicio e do fin,
o río manso cando pasa por Monforte
mainiño todo o traxecto
aloumiñando até a morte,
e umha velha está a contar:
“Cando eu era rapaza
O río era de lecer”
Cloaca de xurro.
O pobo ten que se revolver
ten xente nova que non quere marchar
destas augas remansos,
remansos de calma e ganas de espertar,
Espertar por fim!

Liked it? Take a second to support somparis_3txsld on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *